Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 41C

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken, så får du informationen i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om lantbrukaren redan innan besöket har fyllt i indatablanketten och tagit fram de uppgifter du behöver om gården. Du skickar de indatablanketter och brev som är relevanta för gårdens produktion.

Du tar också fram underlag du själv har möjlighet att få fram, som tidigare rådgivningar, foderstat, slaktdata och foderanalys. Eventuellt behöver du ta med en ts-mätare vid besöket.

Hjälpmedel

För att räkna ut eventuell överutfodring och svinn tar du hjälp av beräkningsverktyg. Du som har tillgång till IndividRam Norfor kan använda det, annars använder du våra beräkningsverktyg.

Du behöver

 • tidigare rådgivningar
 • se till att lantbrukaren före besöket har vägt och restvägt sitt foder
 • se till att lantbrukaren har tagit fram aktuella uppgifter för:
  • antal djur och produktionsinriktning
  • senaste foderstat och tillgängliga fodermedel och foderanalyser
  • vägningar av djur
  • ifylld indatablankett med uppgifter om gårdens foder
  • grovfodrets torrsubstanshalt
  • senaste mjölkleveransuppgifter, hemmaförbrukad mjölk
  • avräkningar, slakt- eller tillväxtdata

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och tar med valda delar av information till lantbrukaren, nyheter och praktiska råd från Greppa Näringen.

Du kan även ta hjälp av Grovfoderverktyget.se.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information och förslag på åtgärder för gårdens foderstrategier.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 04 mars 2024