Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 13D

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Be även lantbrukaren att berätta om gården för att du ska få reda på uppgifter du behöver. Tag också reda på vilka frågor som lantbrukaren är mest intresserad av att diskutera. Punkter som det kan vara bra att prata om:

 • växtföljd
 • jordart
 • strategi för jordbearbetning
 • utrustning för kemiskt växtskydd
 • utrustning för mekaniskt växtskydd
 • maskinsamarbeten
 • upplevda växtskyddsproblem i olika grödor

Uppgifter om gården

Från lantbrukaren behöver du underlag att förbereda dig med innan du gör besöket på gården.

Du behöver:

 • Uppgift om gårdens växtföljder där potatis ingår.
 • Växtodlings- och gödslingsplan.
 • Analysresultat (eller motsvarande) av jordart, mullhalter, växtnäring och pH-värden på fälten.
 • Utsädesstrategi/utbytestakt
 • Nuvarande växtskyddsstrategier-ogräs/svamp/insekter, sprutjournal.
 • Minst tre års kvalitetsanalyser (t.ex. SMAK-analys alt analyser från Lyckeby Starch). Gå speciellt igenom kvalitetsfel som förorsakas av sjukdomar och skadegörare.
 • Uppgifter om skördar de tre senaste åren.
 • Specifika problem i gårdens odling. Brukarens bedömning.

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och tar med valda delar av information till lantbrukaren.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 01 oktober 2021