Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 30C

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in särskilda uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Uppgifter om gården

För att underlätta ditt besök är det bra att samla in uppgifter i förväg. Be lantbrukaren om underlag och information som är viktigt för att gå igenom byggplaneringen på gården.

Planerad produktion

Skaffa information om lantbrukarens planerade produktion. Se till att få grova måttskisser av byggnationen och en idéskiss där stallets planerade läge framgår. Ta reda på vad lantbrukaren planerar när det gäller:

  • djurantal i olika delar – max antal
  • inhysningssystem
  • utfordringsteknik
  • ventilationssystem och gödselhantering inne i och utanför stallet

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och de uppgifter du får fram. Ta med valda delar av information till lantbrukaren, till exempel Greppa Näringens broschyrer.

Till mjölkgården

Till grisgården

Om du vill förbereda dig inför mötet hittar du några intressanta länkar nedan.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022