Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 1Aa

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta administration och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • Växtnäringsbalans (skrivs ut från Vera) med en kort tolkning/förklaring.
  • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån miljö- och klimatsynpunkt.
  • Rådgivningsplan för de kommande tre åren.

Registrering i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

  • Bakgrundsbeskrivning
  • Områden där det finns möjlighet till miljöförbättrande åtgärder
  • Rådgivningsplan
  • Exportfil från Vera
  • Rangordna Hållbarhetsanalysens områden i den ordning du kommit överens med lantbrukaren

Det finns också möjlighet att ladda upp rådgivningsbrevet i GNW-adm. Gör du det kommer lantbrukaren åt det genom Greppa Näringens Mina sidor.


Senast uppdaterad: 25 mars 2024