Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 1B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Innan rådgivningen behöver du också hämta in uppgifter om gården och tidigare rådgivning.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken. Pdf, 99 kB. Kokboken är en kortversion av de saker du ska göra inför, under och efter en startrådgivning. En mer utförlig redogörelse av detta finns på dessa modulsidor.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vilka uppgifter lantbrukaren ska ta fram innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg.

Till beräkningarna i Vera behöver du allmänna uppgifter om gården och data för att kunna göra en växtnäringsbalans. I indatablanketten ser du mer specifikt vilka uppgifter det handlar om, du kan även titta i krav och rekommendationer.

Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du i stora drag göra klart balansen på kontoret och under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren ägna tiden åt att diskutera resultatet och komma fram till åtgärder.

Vi har tagit fram en kort guide du kan ha som hjälp när du ska fylla i djurdata. Vi har även tagit fram ett exempel på hur du kan tänka kring antal platser på gård med slaktkycklingar med andra slaktvikter än de Vera räknar med.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Ta del av tidigare rådgivningar

För en lyckad rådgivning är det viktigt att du även tar del av rådgivningsbrev från rådgivning som utförts av andra rådgivare. Du ska i dessa fall kontakta lantbrukaren, andra rådgivare/organisationer som besökt gården eller länsstyrelsen för att få med allt underlag. Gör en summering av tidigare föreslagna åtgärder på gården inför besöket.  

Fyll i nyckeltalsrapporten

Fyll i nyckeltalen i miljönyckeltalsrapporten Word, 239 kB. eller i egen motsvarande tabell. Du kan antingen hämta nyckeltal som ligger i din egen databas i Vera eller skriva in värden som du hämtar från andra rådgivare, från administrativa systemet eller från lantbrukaren själv. För att hämta från administrativa systemet: Ta fram kunden, tryck på ”Lista utförda rådgivningar”, se länken Sammanställning växtnäringsbalans.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen ska du göra i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under Vera här på webbplatsen hittar du installationslänken. Här hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Åtgärdsuppföljning

Förutom växtnäringsbalans ska du och lantbrukaren fylla i åtgärdsuppföljningen i Vera. För att spara tid kan du förbereda dig genom att fylla i vilken tidigare rådgivning lantbrukaren fått.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 06 september 2023