Greppa logotyp

Efter besöket, 13A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • din åtgärdsplan för gården
  • dina kommentarer kring de viktigaste åtgärderna utifrån riskerna för negativ påverkan på yttre miljö, sprutförare och konsument
  • uppdaterad rådgivningsplan

Ta hjälp av

Ta hjälp av vårt upplägg på rådgivningsbrev med checklistaWord

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljnings­samtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 06 maj 2019