Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 16A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • skifteskarta med beskrivning av varierat fosfor- respektive kaliumbehov och eventuell kalkbehovskarta – dokumentationen gör du i valfritt kartprogram alternativt kartformat som du får av Greppa Näringen
  • uppgifter om varierat kvävebehov utifrån biomassa enligt vegetationsindexkarta för minst två skiften
  • ekonomiska beräkningar för gårdens möjliga användning av kvävesensor, varierad fosfor-, kalium- och kalktillförsel och nyckeltal
  • uppdaterad rådgivningsplan

Besvara frågor i GNW-adm efter rådgivning precisionsodling

Sedan 1 juni 2018 ska du som har utfört rådgivningen precisionsodling (16A) besvara ett antal frågor i GNW-adm när du registrerar din rådgivning i det administrativa systemet. På denna sida ser du en sammanställning av de frågor du behöver svara på, antingen med hjälp av lantbrukaren eller med hjälp av dina beräkningar under själva rådgivningen.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • uppgifter om gårdens odling och möjligheter till ytterligare tillämpning av precisionsodlingstekniker – uppgifter enligt de flervalsfrågor som finns i GNW-adm
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2023