Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 10B

Det är viktigt att du förbereder dig väl inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in särskilda uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du för varje modul vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken. Pdf, 139 kB. Kokboken är en kortversion av de saker du ska göra inför, under och efter en startrådgivning. En mer utförlig redogörelse av detta finns på dessa modulsidor.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad lantbrukaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg.

Till beräkningarna i Vera behöver du allmänna uppgifter om gården och data för att kunna göra en växtnäringsbalans, en gödslingsplan och en utlakningsberäkning. I indatablanketten ser du mer specifikt vilka uppgifter det handlar om, du kan även titta i krav och rekommendationer.

Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket, detta gör att du snabbare kan mata in siffrorna under besöket.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du i stora drag göra klart balansen på kontoret och under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren ägna tiden åt att diskutera resultatet och komma fram till åtgärder. Som alternativ till indatablanketten kan utdrag från växtodlingsprogram fungera.

Du kan även be lantbrukaren att ta fram markkartering och eventuella stallgödselanalyser tills du kommer.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vikter på grovfoder och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Tidigare rådgivningar

Du behöver ta fram växtnäringsbalanser som är gjorda tidigare för att kunna jämföra med den nya ni gör under besöket. Du hittar balanserna genom att logga in i det administrativa systemet. För de växtnäringsbalanser som någon på ditt företag har utfört hittar du även beräkningsunderlaget i GNW-adm.

Du hittar alla växtnäringsbalanser gjorda inom Greppa Näringen hos kunden på kundens Mina sidor. Gå in under under Lista utförda rådgivningar på kundens konto och välj Sammanställning växtnäringsbalans.

Om du behöver veta mer kan du även kontakta tidigare rådgivare som redan varit på gården.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen ska du göra i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under Vera här på webbplatsen hittar du installationslänken. Här hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 06 september 2023