Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 30A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in särskilda uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Uppgifter om gården

För att underlätta rådgivningen och förbereda inför ditt besök samlar du i förväg in uppgifter om gården. Du ber lantbrukaren om viktigt underlag för att kunna gå igenom gårdens stallmiljö.

Du behöver

  • ritningar/måttskisser över stallet eller stallarna
  • djurantal i olika delar av stallet – aktuellt och maximalt antal
  • gödselproduktion och lagringskapacitet för olika gödselslag
  • veta vilka ytor som avvattnas till flytgödsel- och urinbehållare
  • orienteringsplan där stallets läge framgår, om sådan finns att tillgå

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och de uppgifter du får fram. Förbered dig med material och rådgivningsunderlag innan besöket. Ta med valda delar av information till lantbrukaren, till exempel Greppa Näringens broschyr.

Nedan hittar du länkar till några intressanta webbplatser där du hittar material att förbereda dig med.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022