Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

30AStallmiljö och yttre miljö

En lantbrukare arbetar i ladugården med matning av kor som står på rader intill.

Foto: Janne Andersson

I den här rådgivningen hjälper du lantbrukaren att förbättra stallmiljön och den yttre miljön. En god stallmiljö och ett bättre utnyttjande av foder förbättrar djurhälsan och gynnar även gårdens ekonomi.

Att i stallmiljön se på utfodrings­systemet och prata om andra sätt som minskar foderspillet, se över energianvändning och växthusgas­utsläpp och hur ett förändrat klimat påverkar stallmiljön.

Rådgivningsbesöket utför du under stallperioden på gården. Denna period varierar beroende på djur och område i landet. 

Syfte och mål

Rådgivningen stallmiljö och yttre miljö hjälper lantbrukaren med förbättrad djurhälsa och stallmiljö på gården, ett bättre foderutnyttjandet med minskade utsläpp av ammoniak och växthusgaser från djurhållningen.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen över­gödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För att genomföra denna rådgivning är det lämpligt att du som rådgivare har goda kunskaper om ekologiska gårdar och väl känner till regelverk som styr ekologisk produktion, nationellt och regionalt. För rådgivningen är särskild energikompetens och särskild klimatkompetens önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen stallmiljö och yttre miljö (30A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 9–11 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Senast uppdaterad: 05 februari 2024

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67