Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan kursen

Det är viktigt att du förbereder kursen.

Kvalitetskrav

Det finns uppsatta krav för kurser i sparsam körning. Konceptet SPAK-jordbruk är en rekommenderad norm och lägsta-nivå för kurser i sparsam körning med jordbruksmaskiner. Kraven enligt SPAK-jordbruk är satta så att de ska garantera en viss miniminivå när det gäller kvalitet, men samtidigt göra det möjligt för en viss variation i hur en kurs kan vara upplagd. SPAK-jordbruk innehåller dels allmänna krav på en kurs, dels krav på innehåll och utförande i teori- och praktikdelarna.

Att tänka igenom innan

Uppdragstagaren ska ordna och boka eller ha tillgång till lokal och plats för utbildningen samt nödvändiga lantbruksmaskiner med fungerande maskin- och mätutrustning. 

Kursen ska omfatta cirka 7-8 timmar (inklusive lunch) och inkludera teoridel och praktisk körning med lantbruksmaskiner. Kursen kan genomföras under en dag eller uppdelad på två tillfällen. Därtill kommer tid för uppföljningsträff (cirka 3 timmar) efter ca 2-4 månader.

Glöm inte att använda EU-logga vid marknadsföring, i inbjudan, i presentationer m.m.

Meddela modulansvarig när ni bestämt dag och plats för en kurs.

Gruppstorleken får variera mellan fem till max tolv deltagare. Gruppstorleken gäller även vid uppföljningsträffen.

Ta gärna redan vid anmälan i de uppgifter på deltagarna som måste rapporteras. Det är förnamn, efternamn, personnummer,

Kurspärm, information om sparsam körning från Jordbruksverket eller motsvarande dokumentation ska lämnas till deltagarna. Använd gärna Jordbruksverket skrift Sparsam körning. Den kan beställas eller laddas ner från Jordbruksverkets webbutik.

Utbildningens praktiska moment ska genomföras med lantbrukstraktor och redskap som med säkerhet finns på lantbruksföretag. På fordonen ska elektronisk mätutrustning vara monterad för att kunna avläsa bränsleförbrukningen under utbildningens praktiska moment. 

För att väntetiderna i de praktiska momenten inte ska bli allt för långa ska uppdragstagaren kunna tillhandahålla traktorer och kursledare i en sådan omfattning att de praktiska momenten, före och efter den teoretiska delen av utbildningen, vardera tar maximalt två timmar att genomföra. Kursen ska planeras så att utföraren minimerar väntetiden under körpassen. De deltagare som inte kör ska under väntetiden erbjudas meningsfulla aktiviteter kopplade till sparsam körning. 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023