Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 14A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan besöket behöver du också hämta in uppgifter om området där lantbrukaren planerar att anlägga våtmarken.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 193 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

Du behöver förbereda olika kartunderlag och få in underlag och information från lantbrukaren. Innan ditt besök frågar du var lantbrukaren planerar att placera våtmarken och om det finns material du kan ta del av, som till exempel täckdikningskartor.

Du stämmer också av att det tänkta läget för våtmarkens syfte är näringsreduktion, vilket är ett krav för att du ska kunna genomföra rådgivningen.

Material du tar fram

En del material kanske inte lantbrukaren själv har tillgång till. Då kan du beställa dessa dokument inför rådgivningen. Om det kostar att beställa materialet är det du som rådgivare som avgör om du ska betala för detta eller om det är material lantbrukaren själv bekostar.

Observera, det är inte tvingande att bekosta extra utgifter för material, varken för dig som är rådgivare eller för lantbrukaren.

Du behöver

  • En karta eller flygbild där du tillsammans med lantbrukaren kan rita in placeringen av våtmarken. Där ritar du även in områden med vattenproblem, befintliga skyddszoner, lägen för eventuella kulvertar eller dräneringar med mera. Inför besöket är det lämpligt att du gör en skiss som minnesanteckning.
  • Ha uppgifter på om fastigheten omfattas av dikningsföretag eller någon annan typ av markavvattningsföretag, som till exempel genom invallning och sjösänkning.
  • Ta fram kartor över befintliga markavvattningsföretag och/eller täckdikningskarta. Kopior av plankartor och profilritningar från markavvattningsföretag kan ibland även vara bra att ha med sig ut i fält. Ladda ner vår guide för att hitta rätt kartmaterial Pdf, 777 kB..

Annat material du kan ha nytta av vid rådgivningen är:

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens våtmarker.

Fördjupning

Vill du läsa in dig mer på ämnet kan du titta i den litteraturlista Pdf, 289 kB. vi har tagit fram.

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare kan du också hitta fördjupningsmaterial. 


Senast uppdaterad: 05 oktober 2022