Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

20AKlimatkollen växtodlingsgårdar

Ett man syns bakifrån på ett grönt fält vandra bort från betraktaren. En gård syns långt bort i horisonten.

Foto: Janne Andersson

I rådgivningen hjälper du lantbrukaren att få en första koll på läget när det gäller klimatfrågan. Tillsammans med lantbrukaren undersöker du var det finns möjligheter till förbättringar.

Som rådgivare visar du hur klimatnytta bidrar till högre resurs­effektivitet och ökad lönsamhet. Genom rådgivningen får lantbrukaren hjälp att kartlägga företagets utsläpp av växthusgaser. Du och lantbrukaren tittar på vilka produktionsgrenar på gården som är stora respektive små källor till klimatpåverkan och utifrån detta diskuterar ni vad som är möjligt att jobba vidare med.

Syfte och mål

Målet är att visa lantbrukaren vad som är stort och smått i företagets klimat­påverkan och ringa in vilka områden som är intressanta att jobba vidare med utifrån ett miljö- och ekonomiperspektiv. Den ska även inspirera och motivera lantbrukaren att minska växthusgasutsläppen inom befintlig produktionsinriktning och på så vis bidra till att uppnå miljömålet begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning krävs särskild klimatkompetens. 

Tidsåtgång

Rådgivningen klimatkollen växtodlingsgårdar (20A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Rådgivningsexpert

Maria Berglund

076-1451708

Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Rådgivningsexpert

Maria Berglund

076-1451708

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67