Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

50BUtfodringskontroll, slaktgris

Stora slaktgrisar i grupp står och ligger i ladugårdsmiljö. En gris i mitten sitter i stolt profil med trynet mot höger.

Foto: Maria Fermvik

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att förbättra grisarnas foderutnyttjande och tillväxt samtidigt som överutfodringen av kväve och fosfor minskar.

Lantbrukaren blir medveten om hur valet av foder, tillväxt och en god djurhälsa minskar produktionens växthusgasförluster och näringsläckage.

Du och lantbrukaren tittar tillsammans på näringsinnehåll i fodret och val av fodermedel. Utifrån detta tar du fram förslag på åtgärder för att förbättra utnyttjandet av foder och minska förlusterna av kväve och fosfor. Rådgivningen ger även inblick i produktionens klimatpåverkan i förhållande till fodereffektivitet och val av foder.

Syfte och mål

Rådgivningen utfordringskontroll av slaktsvin hjälper lantbrukaren att sänka innehållet av kväve och fosfor i gödslet genom att minska överutfodring och förbättra foderutnyttjande och tillväxt. Rådgivningen ska även ge kunskap om hur valet av foder, god djurhälsa och tillväxt kan minska växthusgasförlusterna i produktionen.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen över­gödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd. 

Tidsåtgång

Rådgivningen utfodringskontroll, slaktgris (50B) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka
8–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Rådgivningsexpert

Sarah Johansson

0709-22 71 88

Senast uppdaterad: 04 juni 2024

Rådgivningsexpert

Sarah Johansson

0709-22 71 88

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67