Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 1U

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Brevet ska du skicka till lantbrukaren men du behöver även skicka ett exemplar till länsstyrelsen i samband med rekvisition. Brevet ska innehålla:

 • Bakgrundsbeskrivning
 • Växtnäringsbalans (skrivs ut från Vera) och kort tolkning/förklaring samt jämförelse mot tidigare års växtnäringsbalanser.
 • Resultattabellen från Hållbarhetsanalysens excelfil.
 • De åtgärder som lantbrukaren genomfört på gården ur klimat- och övergödningssynpunkt. Detta gör du genom att sammanställa diskussionen kring de viktigaste råden under Greppa-åren, samt resultatet från åtgärdsuppföljningen.
 • Områden där det finns möjlighet till miljöförbättrande åtgärder med utgångspunkt från resultatet av växtnäringsbalansen samt tidigare miljönyckeltal, sammanställningen av diskussionen kring de viktigaste råden under Greppaåren samt resultatet från åtgärdsuppföljningen.
 • Rådgivningsplan om fortsatt rådgivning önskas. Rådgivningsplanen ska innehålla vilka moduler som planeras respektive år för de kommande tre åren. 

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du titta på de exempebrev som finns i modulerna 1B och 1C.

Registrera rådgivningen i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

 • Uppdaterad bakgrundsbeskrivning om du har gjort en förändring.
 • Ny rådgivningsplan om lantbrukaren önskar få fortsatt rådgivning.
 • Områden där det finns möjlighet till förbättring genom miljöåtgärder.
 • Preliminärt datum för uppföljande samtal
 • Exportfil med växtnäringsbalans och åtgärdsuppföljning.
 • Hållbarhetsanalysens excelfil

Det finns också möjlighet att ladda upp rådgivningsbrevet i GNW-adm. Gör du det kommer lantbrukaren åt det genom Greppa Näringens Mina sidor.

Om lantbrukaren inte önskar få fortsatt rådgivning ändrar du medlemskategori i GNW-adm. Gå in på Ändra brukaruppgifter på lantbrukarens sida. Vill lantbrukaren få fortsatt information från Greppa Näringen, till exempel våra medlemsbrev väljer du kategori Rådgivningsmedlem, klar endast info annars väljer du Rådgivningsmedlem, ej prioriterad för vidare rådgivning.

Senast uppdaterad: 08 december 2023