Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 17A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav och rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

Uppgifter om gården

Tala om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket.

Du behöver:

  • Karta över gården eller liknande information som ger en bild av gårdens placering i landskapet. Kartan behöver du som underlag i diskussion om de förutsättningar för biologisk mångfald som finns på gården. Exempel på karta är SAM-kartor, skifteskartor, fastighetsbeteckningar och flygfoton.
  • Uppgifter om växtodlingen. Om den är ekologisk eller konventionell, vilka grödor odlas och vilka grödor dominerar arealmässigt.
  • Uppgifter om redan genomförda åtgärder för att gynna biologisk mångfald på gården.
  • Uppgifter om lantbrukaren är intresserad av åtgärder för att gynna någon särskild organismgrupp, så som pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar eller vilt.

Förbered dig utifrån gårdsuppgifterna

Innan besöket går du igenom uppgifterna om gården. I bildspelet och de trycksaker som finns på jordbruksverkets webbplats hittar du information om möjliga åtgärder för att gynna biologisk mångfald i åkerlandskapet och vilka organismgrupper som gynnas av olika åtgärder.

Ta hänsyn till om åtgärder redan är genomförda på gården och om lantbrukaren är särskilt intresserad av något område kring biologisk mångfald i åkerlandskapet.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare kommer det att finnas fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för biologisk mångfald i åkerlandskapet. Du kan även tipsa om andra relevanta webbplatser och appar.

Senast uppdaterad: 07 juli 2021