Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11DKväve- och fosforstrategi på gårdar med grönsaksodling

Vy mot horisont med morotsfält i förgrunden

Foto: Johan Ascard

Rådgivningen hjälper lant­brukaren att optimera gårdens kväve- och fosforutnyttjande i grönsaksodlingen. Genom en medveten strategi får gården en god styrning och kontroll som minskar läckage och växthusgasutsläpp.

Vinsterna med en kväve- och fosforstrategi i grönsaksodlingen är en förbättrad miljö såväl som en förbättrad ekonomi för gården. Rådgivningen gör lantbrukaren medveten om kväveeffektivitetens betydelse för klimatpåverkan och vattenmiljön och ger förståelse för fosforhushållningens betydelse för vattenmiljön.

Genom en medveten strategi får lantbrukaren bland annat en bättre kvalitet på grönsakerna och minskade kostnader för NPK-gödsel. Fosforförluster minskar i den omgivande miljön och en minskad kväveavgång till vatten och luft bidrar samtidigt till minskad övergödning och klimatpåverkan.

Syfte och mål

Genom att optimera fosfor- och kväveeffektiviteten i grönsaks­odlingen och minska växtnärings­läckage och utsläpp av växthusgaser bidrar denna rådgivning till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen kväve- och fosforstrategi på gårdar med grönsaksodling (11D) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 9–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Pauliina Jonsson

036-15 84 33

Senast uppdaterad: 21 mars 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Pauliina Jonsson

036-15 84 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67