Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 13D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygdsprogrammet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant-brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen. Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • din beskrivning av nuvarande odlings och växtskyddsstrategi i potatis
  • orsaker till förekommande svårbekämpade ogräs och växtskadegörare i odlingen, inklusive resonemang om växtföljd, sortval, jordbearbetning och resistensstrategier
  • din beskrivning av hur odlings- och bekämpningssituationer på gården med bibehållen konkurrenskraft kan utvecklas
  • din åtgärdsplan
  • uppdaterad rådgivningsplan.

Skriva bra rådgivningsbrev

På sidan Skriva bra rådgivningsbrev har du vägledning i hur du skriver ditt rådgivningsbrev.

Skrivråd Greppa Näringen

När du skriver rådgivningsbrev och andra texter har du även hjälp av Greppa Näringens skrivråd i korthet.

Ta hjälp av

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • Datum och tid för ditt besök
  • De tre viktigaste föreslagna åtgärderna som rekommenderats vid rådgivningen
  • Odlarens användning av prognosmodeller för bladmögelbekämpning, före och efter rådgivningen

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022