Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

13JOdlingsstrategi med och utan glyfosat

I rådgivningen tar du fram förslag på hur lant­brukaren kan odla med eller utan glyfosat.

Rådgivningen ska belysa gårdens nuvarande användning av glyfosat och vilka förändringar i odlingsstrategier som lantbrukaren kan behöva göra framöver. Utifrån användningstillfällena för glyfosat på gården diskuterar du och lantbrukaren möjliga alternativa lösningar, såsom strategi för jordbearbetnings, grödval, nyttjandet av mellangrödor och ändrade herbicidstrategier. Rådgivningen är i huvudsak inriktad mot konventionella gårdar som idag använder glyfosat.

Syfte och mål

Syftet med rådgivningen är att genom beräkningar ta fram olika förslag på strategier för jordbearbetning och ogräshantering på gården.

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen riktas till lantbrukare med gårdar som har mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra rådgivningen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner en sammanställning som hör till rådgivningen.

Tidsåtgång

Rådgivningen odlingsstrategier med och utan glyfosat, 13J beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka tio timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Krav & rekommendationer

Greppa näringens Krav och rekommendationer.


Senast uppdaterad: 16 februari 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67