Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 20B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet ska innehålla:

  • beskrivning av gården med inriktning och storlek
  • resultat av utsläppsberäkningen i Vera med tolkning och förklaring
  • de nyckeltal som du har räknat på i rådgivningen
  • åtgärdsplan med förslag på åtgärder som kan minska gårdens totala klimatpåverkan
  • eventuellt uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • rådgivningen med datum för rådgivningen och datum för uppföljningskontakt
  • exportfil från Vera – finns det flera alternativ från samma gård exporterar du det alternativ som är mest relevant att följa upp
  • eventuella ändringar i rådgivningsplanen och/eller bakgrundsbeskrivningen

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrevet och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Om så var fallet, skicka gärna in brevet till modulansvarig. Vi behöver fler goda exempel hit till hemsidan.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022