Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

40BVäxtnäringsbalans, mjölk/nöt

En kvinnlig rådgivare från Greppa Näringen håller i en pärm och samtalar med en manlig lantbrukare som är medlem. De står bland kor på bete.

I rådgivningen upprepad växtnäringsbalans, 40B, gör du tillsammans med lantbrukaren en växtnäringsbalans. Ihop med lantbrukaren går du också igenom nuvarande foderstat till gårdens främsta djurkategori. Rådgivningen riktar sig till gårdar med mjölk- eller nötköttsproduktion.

Med upprepade växtnäringsbalanser blir det lättare att se skillnaderna i växtnäringsuttnyttjande mellan olika år. Det gör det också lättare för lantbrukaren att arbeta systematiskt och att följa upp. Vi rekommenderar lantbrukaren att göra en upprepad balans någon gång under de tre år som rådgivningsplanen löper.

Syfte och mål

Målet med denna rådgivning är följa upp gårdens eventuella växtnäringsöverskott och konstatera vad som blivit bättre sedan föregående balans samt vad som återstår att åtgärda.

Du och lantbrukaren ser över effektiviteten i djurproduktionen (utfodring och mjölkavkastning) och stallgödselanvändningen för att se vad som kan förbättras.

Rådgivningen bidrar till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Bara naturlig försurning” och ”Begränsad klimatpåverkan”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen växtnäringsbalans på gårdar med mjölk- eller nötproduktion beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 7–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.


 

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Rådgivningsexpert

Cissi Bjerström

0415-195 14

Senast uppdaterad: 22 mars 2024

Rådgivningsexpert

Cissi Bjerström

0415-195 14

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67