Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under träffen

Ha material med dig till träffen

Under första gruppträffen (21A)

Du håller den första gruppträffen för minst fem företagare. Inled med att beskriva syftet med rådgivningen och målet med modulerna i energikollen lantbruk. Efter det har du en allmän presentation av deltagarna.

Väck intresse för energi

Vid gruppträffen använder du och visar intresseväckande material kring energieffektivisering och förklarar samtidigt energibegrepp, termer, och vad direkt och indirekt energi innebär. Du berättar vad som påverkar gårdens energianvändning, stort som smått, och beskriver övergripande hur jordbrukets energi­användning påverkar klimatet.

Dela gärna ut åhörarkopior till deltagarna av presentationen som du visar under träffen. Du kan också skicka ut den med mejl i efterhand till deltagarna.

Övergripande talar du även om de vanligaste åtgärderna som företagaren kan göra för att effektivisera energianvändningen på gården

Förklara vilka verktyg du använder för att kartlägga energianvändningen på gården, och vad företagaren själv kan göra. Du kan till exempel hänvisa till den information som finns på Greppa Näringens och Bioenergiportalens webbplatser.

Som avslutning på gruppträffen berättar du om den fortsatta energirådgivningen för lantbruk i Greppa Näringen (21B och 21C). Du informerar även deltagarna om andra insatser som är relaterade till energimodulerna, till exempel kurser i sparsam körning och liknande.

Under andra gruppträffen (21B)

Inled gruppträffen med att kortfattat tala om syfte och mål med energirådgivningsmodulen. Ha sedan en allmän presentation av deltagarna. Dela gärna ut åhörarkopior till deltagarna av presentationen som du visar under träffen. Du kan också skicka ut den med mejl i efterhand till deltagarna.

Gå igenom resultaten och åtgärderna för de olika gårdarnas energikartläggning. Under genomgången ger du plats för dialog och deltagarnas kommentarer.

Du visar på de valda åtgärdernas klimatnytta och informerar deltagarna om hur det hänger ihop med utsläppen av växthusgaser. Du går också igenom förslag på lösningar för förnybar energi.

Ytterligare stöd

Prata om de möjligheter som deltagarna har för att söka investeringsstöd. Du informera också om fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen eller annan rådgivning som kan vara lämplig.

Om gruppen besöker en gård

Om du genomför ett gårdsbesök med deltagarna under gruppträffen går ni igenom gården och ser närmare på lämpliga tekniklösningar och åtgärder. Vid gårdsbesök visar du exempel på möjliga besparings­åtgärder, lösningar som lönar sig rent ekonomiskt och samtidigt är en vinst för miljön.

Senast uppdaterad: 21 december 2023