Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 50A

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med material och underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön.

Prata åtgärder och effekter

Du beskriver åtgärder som förbättrar foderutnyttjandet och syftar till att minska innehållet av kväve och fosfor i gödseln. Du visar på exempel med olika fodermedel under digivning och dräktighet, användning av enzymer som till exempel fytas.

Utifrån åtgärder som är möjliga att genomföra pratar du även om olika fodermedel och eventuell överutfodrings påverkan på klimatet.

Förbered åtgärder

Tillsammans med lantbrukaren kontrollerar du gårdens foderstater, främst gällande protein, aminosyra­sammansättning och fosfor. Du beräknar även foderförbrukningen, det vill säga MJ per kg levererad gris.

Försök att göra en uppskattning av hur stort foderspillet är och du undersöker samtidigt olika möjligheter att minska spillet.

Du gör en beräkning av kväve- och fosforeffektivitet i procent före och efter genomförda åtgärder på gården. Med lantbrukaren pratar du även om hälsofrågor, som smågrisdödlighet och förekomst av diarré.

Åtgärdsplan

För lantbrukaren sammanfattar du dina förslag till förändrad utfodring på gården med kommentar kring observationer och beräkningar.

Rekommendera rådgivning

Finns behov hänvisar du lantbrukaren till annan rådgivning inom Greppa Näringen som är relevant för gården.

Uppdatera rådgivningsplanen

Du följer upp rådgivningsplanen och reviderar den, om det är aktuellt.


Senast uppdaterad: 06 maj 2019