Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 14U

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 188 kB., så får du informationen som dokument på datorn. I Förberedelser för rådgivning underhåll av diken (14U) Pdf, 146 kB. tar vi i korthet upp vad du bör tänka på inför och under ditt rådgivningsbesök

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du tar reda på mer om gårdens specifika problem när det gäller underhåll, kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt även tidigare rådgivare.

Om lantbrukaren inte vet eller känner till det behöver du kontrollera ägandeformen på diket. Ansvaret för underhåll ligger hos ägaren av diket.

Fråga om underhåll

Innan ditt besök ber du även lantbrukaren att fundera på när underhåll senast blev utfört och om dokumentation av utförandet finns. Du frågar även om det har skett några förändringar, som exploatering, i avrinningsområdet sedan senaste underhåll som eventuellt kan påverka dimensionering eller underhållsbehov. Använd checklistan med råd Pdf, 207 kB. som hjälp.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om lantbrukaren redan har tagit fram det underlag du behöver om gården.

Du tar också fram uppgifter du själv har möjlighet att få fram, som tidigare rådgivningar, kartmaterial med mera.

Om det är mycket material lantbrukaren ska ta fram är det bra att skicka ut en lista i förväg på underlag du behöver.

Du behöver

  • plankartor, profilritningar och annat kartunderlag för eventuella markavvattningssamfälligheter – diknings-, invallnings- eller sjösänkningsföretag och enskilda diken
  • jordarts-, lerhaltskarta eller en aktuell markkarta
  • karta eller skiss som visar lägen för eventuella täckdikningsögon, områden med vattenproblem med mera – på en ekonomisk karta, blockkarta eller liknande
  • karta som visar närliggande skyddade områden som exempelvis Natura 2000, naturreservat och vattenskyddsområden
  • karta som visar statusklassning på närliggande vattenförekomster

Material du behöver ta fram

En del material kanske inte lantbrukaren själv har tillgång till. Då behöver du beställa dessa dokument inför rådgivningen från arkiv på länsstyrelsen, lantmäteriet eller liknande. Om det kostar att beställa materialet är det du som rådgivare som avgör om du ska betala för detta eller om det är material lantbrukaren själv bekostar.

Observera, det är inte tvingande att bekosta extra utgifter för material, varken för dig som är rådgivare eller för lantbrukaren.

Ta hjälp av

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om åtgärder för gårdens dränering och underhåll av diken. 

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 22 februari 2024