Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 14U

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

 • en kort beskrivning av det aktuella diket och dess status
 • en kort beskrivning av ägandeformen – om diket är samfällt eller enskilt
 • underhållsplan inklusive tidsplan/prioritering utifrån de punkter som är aktuella att åtgärda. Åtgärderna kan beskrivas både i text och med hjälp av kartor eller skisser.
 • om du i rådgivningen föreslår underhåll som för lantbrukaren kräver dispens eller anmälan enligt miljöbalken anger du det
 • om du i rådgivningen ger förslag på åtgärder utöver underhåll som för lantbrukaren kräver tillstånd, dispens eller anmälan enligt miljöbalken anger du det
 • dina kommentarer om åtgärderna eventuellt påverkar andra diken
 • dina råd till lantbrukaren om att se över huvudavvattningen på resterande delar av fastigheten, och på liknande sätt som motsvarar det du har gjort under rådgivningen
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • datum för rådgivningsbesök
 • datum för uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • dina förslag på de viktigaste underhållsåtgärderna – max tre
 • uppgifter om lantbrukaren har intresse av grupprådgivning
 • uppgifter om diket ingår i en samfällighet för markavvattning eller inte
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren känner till regelverk och vad som gäller för underhåll av diken, miljöbalkens hänsynsregler, och att åtgärder på gården är genomförda. 

Senast uppdaterad: 06 maj 2019