Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 11D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Kolla beräkningar

Du går även igenom och kontrollerar beräkningarna du har gjort på gården.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

 • förslag på förändringar och åtgärder
 • gödslingsplan efter förslag till åtgärder
 • kommentarer till hur gödslingen är anpassad med hänsyn till markens kväveleverans, förfruktseffekter, ekonomi och grönsakernas avkastning och kvalitet
 • kommentarer till hur lantbrukaren anpassar gödslingen till andra kommande grödor med hänsyn till gödslingen av grönsaksgrödorna
 • din beräkning eller uppskattning av kväveutlakningen före och efter föreslagna åtgärder
 • din uppskattning av fosforförluster till vatten vid aktuell drift och efter införda åtgärder
 • kommentarer om nyttan utifrån klimatsynpunkt av dina åtgärdsförslag
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • beräkningar av genomsnittlig giva (kg/ha) för gårdens viktigaste grönsakskulturer, före och efter föreslagna åtgärder gällande kväve (växttillgängligt kväve), fosfor och kalium
 • uppskattningar av kväveutlakning (kg N/ha) före och efter åtgärder är införda
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren har grundläggande kunskap om läckage och växthusgasutsläpp och genomför åtgärder som minskar detta och även följer upp. 

Senast uppdaterad: 06 maj 2019