Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 42A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört på gården och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att företagaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till företagaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

 • betesplan du tagit fram för en djurgrupp på gården (största gruppen eller gruppen som kräver intensivast utfodring)
 • dina förslag till åtgärder för att minska risken för växtnäringsläckage och erosion om risk där det är konstaterat
 • förslag till gödsling av de betestyper på åkermark som förekommer på gården
 • växtnäringsbalans för betesdriften på gårdar med fler än åtta mjölkkor per ha bete och även på andra gårdar där det är motiverat
 • dina förslag på hur betesdjurens tillväxt på betet uppskattas när det gäller lamm, köttdjur och rekryteringsdjur
 • beläggningsgraden (djurenheter/ha)
 • rådgivningsplanen

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta ett exempelbrev.

Registrering i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

 • datum för rådgivningsbesök, uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • beläggningsgraden (djurenheter/ha)
 • de 1-3 viktigaste åtgärderna i åtgärdsplanen
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Länk till GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att ditt besök och ditt rådgivnings­brev varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren har grundläggande kunskap om utnyttjande av betesareal, betessystem och minskar risken för parasitangrepp och genomför åtgärder som minskar näringsläckage och växthusgasutsläpp och även följer upp. 

Senast uppdaterad: 29 november 2023