Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

14DÖversyn av dränering

Dike intill fält där del av en jordbruksmaskin syns plöja jorden.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att få koll på det praktiska och juridiska kring dränering. Med fokus på miljö och regelverk ser rådgivaren över vad gården behöver förbättra när det gäller skötsel och andra åtgärder som rör dränering.

Det finns svårigheter kring dränering med komplicerad juridik och praktiskt genomförande.

I rådgivningen gör du fältbesök och går igenom gårdens dränering tillsammans med lantbrukaren. Ni samtalar kring fält som är särskilt utsatta för vattenproblem nu eller i framtiden. Du hjälper även lantbrukaren att förstå vilken miljöhänsyn rensning och annat underhåll kräver enligt lagar om dränering, markavvattning och bevattning.

Under genomgången av jordbrukets vattenanläggningar lägger du fokus på huvudavvattningens öppna och täckta diken samt rörledningar.

Syfte och mål

Rådgivningen bidrar till att uppfylla krav enligt miljöbalken och till att uppnå miljömålet ingen övergödning. På sikt bidrar rådgivningen även till att uppnå målen om god vattenstatus i EU:s ramdirektiv för vatten, främst genom ett minskat läckage av växtnäring.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan ävenladda ned ett modulblad och se en kort film om rådgivningen här nedan.

Tidsåtgång

Rådgivningen översyn av dränering (14D) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–14 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Tilla Larsson

036-15 84 09

Senast uppdaterad: 09 januari 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Tilla Larsson

036-15 84 09

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67