Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

14DÖversyn av dränering

Dike intill fält där del av en jordbruksmaskin syns plöja jorden.

Foto: Stina Olofsson

Rådgivningen vänder sig till lantbruksföretag eller hästföretag som behöver få koll på sin detaljdränering. Hur fungerar dräneringssystemet och varför uppstår de problem som lantbruksföretagaren eller hästföretagaren upplever? Du funderar på åtgärder till problemen och vilket regelverk som gäller. Med fokus på miljö och företagsekonomi ser rådgivaren över vad gården behöver förbättra när det gäller skötsel och andra åtgärder som rör dräneringen på fältet. Framöver i texterna omnämns lantbruksföretagaren och hästföretagaren som lantbrukaren.

I rådgivningen gör du fältbesök och går igenom gårdens dränering tillsammans med lantbrukaren. Ni samtalar kring fält som är särskilt utsatta för vattenproblem nu eller som kan bli det i framtiden.

Du förklarar betydelsen av dräneringssystemets funktion, både för ökad produktion och minskat växtnäringsläckage, och av underhåll. Du betonar vikten av väldränerade fält för en bättre jordbruksproduktion och miljö.

Under genomgången av jordbrukets vattenanläggningar lägger du fokus på detaljdräneringen på fältet.

Syfte och mål

Ge förslag på åtgärder som förbättrar fältens dränering för att bibehålla förutsättningar för en lönsam och resurseffektiv jordbruksproduktion.

Rådgivningen bidrar till att uppfylla reglerna enligt miljöbalken och till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan ävenladda ned ett modulblad och se en kort film om rådgivningen här nedan.

Tidsåtgång

Rådgivningen översyn av dränering (14D) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–14 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Caroline Johnsson

036-15 84 60

Rådgivningsexpert

Jon Wessling

070-640 85 99

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023

Rådgivningsexpert

Jon Wessling

070-640 85 99

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Johnsson

036-15 84 60

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67