Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Så kan vi utveckla Greppa Näringens rådgivning

Under höstens rådgivarkonferens i Kolmården kom det fram många bra förslag på hur vi kan utveckla rådgivningen och nå ut till lantbrukarna. Det finns faktorer som är svåra att påverka som till exempel rådgivarbrist och det faktum att lantbruken blir färre, men genom att skruva på olika delar kan vi tillsammans göra rådgivningen bättre och mer relevant.

Ett samarbetsprojekt kräver lyhördhet och att alla bidrar i sin del av kedjan. Vi som arbetar i Greppa Näringens centrala grupp vill underlätta för er rådgivare och har under hösten haft en noggrann genomgång av varje modul i Greppa Näringens rådgivning för att se vad vi kan förenkla och om det går att göra kraven något friare. För att möta den nya tekniken arbetar vi med ett nytt mer användarvänligt administrativt system som kommer att lanseras i början av 2024. Ekonomi och lönsamhet är än mer viktigt för lantbrukarna och i början av året kommer vi att lyfta de rådgivningar som kan underlätta när de söker miljöersättningar.

Vad motiverar lantbrukarna

Gruppdiskussionen om hur vi ytterligare kan motivera lantbrukare till Greppa Näringens rådgivning och vad som krävs för att lyckas har vi sammanställt nedan. I tabell 1 visas förslag som fyra eller fler grupper påtalat och i tabell 2 och 3 visas förslag som fler än en grupp föreslog.

Har du ytterligare idéer är vi glada om du hör av dig till vår epostlåda!

Sju förslag på hur vi kan motivera lantbrukare till Greppa Näringens rådgivning. 1 Tjäna pengar. 2 gårdsträff. 3 Goda exempel. 4 Besöka skolor eller utbildningar. 5 win-win. 6 Lyfta ekonomi. 7 grupprådgivning.

Tabell 1. Förslag till hur vi kan motivera lantbrukare att få Greppa Näringens rådgivning.

 

Nedan kommenterar vi de olika förslagen:

Tjäna pengar/lyfta ekonomi

Vi som arbetar med Greppa Näringen centralt ser över hur vi kan få in mer ekonomi i dokumentet Krav och rekommendationer. Ur ett klimatperspektiv arbetar vi med att ta fram exempelgårdar som jämför ekonomi och utfall vid olika scenarier. Vi uppmanar också dig som är rådgivare att i de fall det är möjligt diskutera lönsamhet utifrån gårdens förutsättningar.

Gårdsträffar ordnar länsstyrelserna

Länsstyrelserna har ansvar för att arrangera tiull exempel erfaträffar (träffar där man utbyter erfarenhet) och fältvandringar. Vi uppmanar länsstyrelserna att se över möjligheterna att utveckla koncept och dela med sig av goda exempel.

Goda exempel

Vi arbetar aktivt med att lyfta goda exempel i vår kommunikation. Vi uppmanar länsstyrelsen att se över möjligheten att ta med goda exempel i grupprådgivning och seminarium.

Besöka skolor/ utbildningar

Skolor och utbildningar tillhör inte vår målgrupp men har alltid möjlighet att ta del av material och information. Vi ser över möjligheten att nå målgruppen framöver.

Win-win eller båda behöver tjäna på åtgärderna

Ett av Greppa Näringens huvudbudskap är att både gårdens ekonomi och miljön ska tjäna på åtgärderna, men vi behöver fundera ytterligare på vad lantbrukaren skulle uppfatta som win-win. Under 2023 kommer vi att marknadsföra hur lantbrukaren kan dra nytta av Greppa Näringens rådgivning när de söker miljöersättningar.

Grupprådgivning

Är i huvudsak länsstyrelsernas ansvar och görs idag i olika stor utsträckning. Under 2023-24 utvecklar vi inom projektet Energi & Klimat koncept för grupprådgivning om precisionsodling och kvävestrategi.

Tabell. Vad behövs för att lyckas? Rådgivartillgång, samverkan mellan organisationer och information på LRF-träffar

Tabell 2. Förslag på vad som behövs för att vi ska lyckas med att öka antalet rådgivningar som görs inom Greppa Näringen.

 

Kommentarer om förslagen i tabell 2:

Rådgivartillgång och kvalificerade rådgivare

Det är svårt för Greppa Näringen att påverka tillgången på rådgivare. En dialog med rådgivarorganisationerna pågår där vi framhåller vikten av Greppa Näringens rådgivning och värdet av att den prioriteras.

Samverka mellan organisationer

Vi jobbar på att förbättra samverkan mellan olika organisationer.

Informera på LRF-träffar

Bra förslag som tas vidare till LRF.

Webbinarier

Idag har vi gemensamma seminarium med t ex WWF, LRF, BSI (Baltic Stewardship Initiative), SLU med flera. Vi eller andra har även arrangerat webbinarier i regionerna och genom projektet Energi och Klimat. Vi ser över möjligheten att arrangera fler och uppmanar även att det görs i regionerna.

Uppdaterat underlag

Underlaget uppdateras kontinuerligt, men vi kan bli bättre och snabbare på uppdateringar.

Slussa till andra rådgivare

Genom att ta bort faddersystemet hoppas vi på att det ska bli enklare för alla rådgivare att hitta alla lantbrukare i rådgivningsplanerna.

Registervård (hitta lantbrukare)

Ett viktigt arbete som främst ligger på länsstyrelsen.

Flexibilitet

Behöver utredas närmare för att klargöra vad som menas och om det är möjligt.

Vad kan jag göra för att Nå närmare målet? Mer arbetstid för grepparådgivare och samarbete mellan rådgivningsföretagen.

Tabell 3. Förslag på vad som kan göras för att nå närmare målet - fler rådgivningar inom Greppa Näringen.

Rådgivningsföretagen ska samarbeta

Ett mycket bra förslag som förhoppningsvis kan underlättas i och med den borttagna spärren i det administrativa systemet.

Länsstyrelsen ska ha god kontakt med rådgivare

En dialog pågår där vikten av detta framhålls.

Värva medlemmar

Ansvaret ligger idag på rådgivarorganisationerna och länsstyrelserna och det prioriteras ibland ner till förmån för pågående rådgivarplaner. Via webbplatsen är det nu lättare att söka

Hur förbättrar vi rådgivningarna?

Gruppdiskussionerna den andra dagen på konferensen mynnade ut i förslag på förbättringar för enskilda rådgivningar. Förslagen har den som är modulansvarig i uppgift att föra vidare och även prioritera. Det kan bland annat handla om förslag till justering i Krav och rekommendationer för Greppa Näringens rådgivning 2023-2024 eller att en viss rådgivning behöver ett nytt underlagsmaterial.

Tack för att du bidrog!

Senast uppdaterad: 09 december 2022