Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ny version av Vera släppt, nummer 2.0.5.0

Den nya versionen innehåller en ny beräkning av kväveöverskottet för grödor i Växtnäringsbalansen. Kväveöverskottet kallas jämförelsevärde gröda i Vera. Emissionsfaktorn för stallförluster för ammoniak för värphöns i inredd bur är ändrad till 3%.

Ny beräkning av jämförelsevärde för grödor

I den nya versionen beräknas kväveöverskottet för grödor i jämförelsevärde gröda i Växtnäringsbalansen på ett nytt sätt. Nu beräknas det som en liten växtnäringsbalans per gröda varje gång du öppnar rapporten Växtnäringsbalans. Det görs utifrån gällande rekommendationer om kvävegödsling, normskörd och bortförsel av kväve med skörden. Värdet per gröda summeras och divideras med arealen för de grödor där vi kan beräkna jämförelsevärde. Kvävenedfall ingår också.

Övriga grödor ingår inte

Jämförelsevärde beräknas inte för de grödor där vi saknar något av ovanstående och det gäller till exempel många grönsakskulturer, blommor och vissa allmänt beskrivna grödor som övrig gröda.

Övriga uppdateringar

  • Emissionsfaktorn för stallförluster för värphöns, inredd bur, är ändrad till 3% från 4%.
  • Fönstret för alternativ går att förstora, tryck på dubbelfönstret i högra hörnet.

Klimatkollen, djurhållning - var noga med inlagda nötkreaturs vikter och in- och utålder under speciella data

Kontrollera vilka åldrar du har lagt in på djurkorten för nötkreatur under Djurhållning i Klimatkollen. Lägsta ålder för försäljning du kan lägga in på korten är 4 månader. Metanberäkningarna görs alltid för djur från 3 månader då metanproduktionen från kalvar yngre än 3 månader inkluderas i kornas metanproduktion. Om du anger en lägre ålder beräknas inte någon tillväxt men nu ska du kunna öppna tabeller och Exportera alla resultat även om det är fel. För att få rätt tillväxt på unga djur, tänk på att vikten vid insättning ska vara vikt vid 3 månader även om djuren är yngre än 3 månader.

Kända fel som är kvar

  • I Klimatkollen och Energikartläggning kan du skapa ett rådgivningsbrev från en mall. Det förekommer att diagram inte importeras rätt utan de blir felaktigt beskurna. I Vera under Resultat blir diagrammen korrekta. Om du råkar ut för ett felaktigt diagram i brevet byter du ut det mot det du kan spara ner i Vera på samma sätt som när du lägger till relevanta diagram som inte finns med i brevmallen.

Observera Veras krav på din dator

För att Vera ska fungera behöver du ha minst Windows 10 som operativsystem. Se till att uppdatera till ett nyare operativsystem om det är äldre än så. Spara undan din databas med kunder INNAN du uppdaterar.

Läs mer om Krav på din dator under Installation och säkerhetskopiering

Spara när du byter flik eller beräkningsdel

Spara ofta i Vera, särskilt när du byter flik eller beräkningsdel! Det kan ibland lösa vissa problem.

Du behöver en särskild fullmakt om du ska hämta data åt någon annan

Om du ska hämta information från en eller flera inskickade SAM-ansökningar åt någon annan behöver du få en fullmakt. Fullmakter delas ut på Mina sidor och kan även sökas på blanketten. Det behövs en särskild fullmakt som heter ”Hämta data om jordbrukarstöd till Vera”.

Läs mer om och dela ut fullmakt på jordbruksverket.se.

Får du ingen fråga om du vill installera en ny version när du öppnar Vera?

Då behöver du installera om Vera. Det gör du genom att klicka på Ladda ned Vera. Innan du gör det, spara ned din databas enligt instruktionerna om säkerhetskopiera databas. Före uppdatering till en ny version skapas en backup som sparas där Verafilerna finns.

Kontakta Verasupporten om du har problem

Om du har problem i Vera behöver du kontakta Verasupporten. Nu kan du göra det via ett kontakformulär direkt från Vera. I Vera kan du också bifoga din databasfil och logfil så att vi kan felsöka. Berätta i vilken beräkningsdel problemet uppstår, i vilken kund och vilket alternativ. Du kan också kontakta oss som tidigare via via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till Verasupporten

Telefon: 036-15 64 80, öppet vardagar mellan kl. 9-11

Senast uppdaterad: 13 juni 2024