Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Vi vill veta vad du tycker om Gödslingsplanen i Vera

För att kunna förbättra Vera vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga kan du kontakta Vera-supporten på vera@jordbruksverket.se. Enkäten är förlängd och avslutas den 27 oktober.

Utveckling av Gödslinsplanen under 2023

Vi utvecklar Gödslingsplanen i verktyget Vera under 2023 för att det ska bli Sveriges FaST-verktyg (Farm Sustainability Tool) från och med 2024. Det betyder att Vera kommer erbjudas till alla lantbrukare men de måste inte använda det. För att utvecklingen ska bli så bra om möjligt vill vi gärna att du svarar på några frågor om gödslingsplanen. De riktar sig främst till dig som har gjort gödslingsplaner och/ eller utlakningsberäkningar.

I Vera kommer man att kunna hämta skiften, areal och gröda från SAM-ansökan via inloggning och fullmakt. Hämtningen kan bli underlag till en gödslingsplan och utlakningsberäkning i Vera.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.