Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Grovfoderodling

14–15 september 2016, Uppsala

Inledning: kurs om grovfoderodling Pdf, 1 MB.
Föreläsare. Pernilla Kvarmo

Mål för foderkvalitet, skördeuppskattning, ensilering Pdf, 6 MB.
Föreläsare: Rolf Spörndly, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala

Beräkningsverktyg: Vilken densitet blir det? Excel, 39 kB.

Bedömning av klöverhalten Pdf, 663 kB.
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Vallfröblandningar för breddat skördefönster Pdf, 588 kB.
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Hur utnyttjar jag odlingsmaterialet bäst? Pdf, 880 kB.
Föreläsare: Nilla Nilsdotter-Linde, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Greppa skräppa: Hur slipper vi skräppa i vallen? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket

Etablering av vall, majs & helsäd Powerpoint, 26 MB.
Föreläsare: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Gödsling av vall & majs Powerpoint, 7 MB.
Föreläsare: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Stallgödsel till vall, påverkan på kväve- och växthusgasförluster Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Lena Rodhe, JTI

Vallens klimatpåverkan Pdf, 752 kB.
Föreläsare: Pernilla Tidåker, JTI

Utlakning och näringsförluster från vall och vallbrott Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Katarina Börling, Jordbruksverket

Vallmaskinsystem Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Christer Johansson, Jordbruksverket

Om projektet Kamp mot tramp (SLU och JTI) Pdf, 3 MB.
Föreläsare:
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU
Eva Salomon, JTI
Niklas Adolfsson, JTI
Eva Spörndly, SLU

Underlag 1 från projektet Kamp mot tramp Pdf, 5 MB.

Underlag 2 från projektet Kamp mot tramp Pdf, 3 MB.

Jämförelse mellan rastbete och produktionsbete i stall med automatisk mjölkning Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Eva Spörndly och Haldis Kismul, SLU

Program: kurs rådgivning grovfoderodling (15A), 14–15 september 2016 Pdf, 270 kB.

Senast uppdaterad: 12 september 2018