Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet

7-8 novemberi Linköping

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Kommer kursens innehåll att vara användbar i din yrkesroll? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1= Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Kursens innehåll och upplägg

Introduktion och avslutning – Johan Malgeryd

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark - Helena Aronsson

Vikten av att utnyttja fosforn optimalt - Gunilla Frostgård

Fosforrådgivning i praktiken - Malin Lovang & Anuschka Heeb,

Åtgärder i praktiken - Dennis Wiström

Grupparbetet

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Val av tidpunkt

Vad tyckte du om att kursen hölls i Linköping?

Mat och fika

Lokaler