Greppa logotyp

Utvärdering Hur får mina råd önskad effekt 23 januari

För att få reda på vad du tyckte om kursen och även kunna förbättra den vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga hör av dig till Pernilla Kvarmo.

Dokumentation från kursen finns under kursdokumentation.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Hela kursen
2. Vad tyckte du om * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt = 1 2 3 4 Mycket bra = 5
Föreläsningarna

Övningar och diskussioner

3. Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 = mycket bra Vet inte
Lunch och fika

Lokalen, jag såg och hörde bra

Att vara i Linköping


6. Saknade du något? * (obligatorisk)
6. Saknade du något?Tack för att du har svarat på frågorna!