Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering Hur får mina råd önskad effekt 23 januari

För att få reda på vad du tyckte om kursen och även kunna förbättra den vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga hör av dig till Pernilla Kvarmo.

Dokumentation från kursen finns under kursdokumentation.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.