Greppa logotyp

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022

Syftet med rapporten är att ge underlag för planering av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården. Dessa rekommendationer bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser.

År: 2022
Redaktör:: Emelie Andersson

Senast uppdaterad: 01 mars 2022