Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Joel Larsson

Rebecca Petersen

Greppa Näringens rådgivningsexpert för Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Joel Larsson heter jag och jobbar som rådgivare på länsstyrelsen i Östergötland. Jag är uppväxt på en mindre gård på slätten utanför Vreta Kloster och är idag utbildad inom biolog med ett starkt intresse för växter och naturmiljöer.

Sedan 4 år tillbaka har jag arbetat som rådgivare inom ”ett rikt odlingslandskap” och inom ”biologisk mångfald i åkerlandskapet”. Jag tycker att det är väldigt roligt att få ge lantbrukare ett nytt perspektiv att se på sin gård, de förstår ofta sin roll i ekosystemet och att ett hållbart ekosystem även är viktigt för ens egen produktion. Med modul 17A kan vi stötta lantbrukarna med direkta verktyg och insatser för både biologisk mångfald och produktion vilket kan skapa detta hållbara ekosystem. Nu ser jag fram emot att som rådgivningsexpert inom modul 17A – Biologisk mångfald i åkerlandskapet även få hjälpa er rådgivare, så att fler lantbrukare i Sverige kan få dessa verktyg.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Företag

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Kontakt

010-223 55 14

Senast uppdaterad: 05 februari 2024