Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet

Välkommen till Greppa Näringens rådgivarkurs Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet, en kurs för dig som jobbar eller vill börja jobba med rådgivning inom modul 11B Fosforstrategi.

Här får du tillfälle att fördjupa och utveckla din kompetens på området, ta del av aktuella forskningsresultat och tips på hur man kan göra åtgärder i praktiken samt diskutera och utbyta erfarenheter med erfarna och nya rådgivarkollegor. I gruppdiskussionerna utgår vi från verkliga gårdar och lantbrukarna kommer också att vara med under kursen.

Kursen startar kl. 10.15 tisdagen den 7 november (kaffe serveras från 9.30) och slutar vid lunch dagen efter. Kursen är kostnadsfri men lunch och kaffe betalas av var och en.

Logi bokar du själv på lämpligt hotell i Linköping med omnejd. Boendet betalar du själv direkt till hotellet.

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Tid: 7-8 november

Sista anmälningsdag: 10 oktober

Här kan du ladda ner hela programmet för utskrift. Pdf, 177 kB.

Program

Program dag 1

10.15-11.30 Inledning, presentation Johan Malgeryd, Jordbruksverket

10.30-11.15 Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark – effekt på kort och lång sikt. Helena Aronsson, SLU

11.15-11.45 Vikten av att utnyttja fosforn optimalt – grödans behov och upptag, växtnärings­effektivitet och lönsamhet, Gunilla Frostgård, Jordbruksverket

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.05 Fosforrådgivning i praktiken Vad gör man före besöket? Malin Lovang & Anuschka Heeb, Lovang lantbruks-konsult AB

13.05-14.30 Under besöket, Malin Lovang & Anuschka Heeb

- fosforfakta

- gödslingsstrategi

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Under besöket, forts Malin Lovang & Anuschka Heeb

- risker för förluster

- besök i fält

15.30-15.50 Lantbrukarna presenterar sina gårdar Lantbrukare 1 och 2

15.50-16.50 Grupparbete del 1 – grupp-indelning och inledande diskussioner.

- Lär känna gården och dess förutsättningar.

- Vad har lantbrukaren för frågor och funderingar?

- Vad finns det för problem och riskområden när det gäller fosforförluster?

- Hur utnyttjas fosforn med nuvarande gödslingsstrategi?

- Möjligheter till förbättringar?

16.50-17.00 Avslutning Johan Malgeryd

Gemensam kvällsmat för dem som vill. Var och en betalar själv.

Program dag 2

8.00-9.00 Summering och fortsättning …efter besöket? Malin Lovang & Anuschka Heeb

9.00-9.45 Åtgärder i praktiken Dennis Wiström, Västerviks kommun

9.45-10.15 Kaffe

10.15-11.15 Grupparbete del 2 – Förslag till åtgärder, Alla

- Vilka åtgärder kan vara aktuella att föreslå? Diskutera med lantbrukaren.

- Sammanfatta problem/ risker, förbättringsmöjligheter och förslag till åtgärder på respektive gård och gör ett utkast till rådgivningsbrev.

- Föreslå fortsatt rådgivning.

- Vilka är de viktigaste råden?

11.15-11.45 Redovisning av grupparbeten

11.45-12.00 Avslutning, alla under ledning av Johan Malgeryd

- Vad tar ni med er hem från den här kursen?

12.00- Lunch

Har du frågor

Kontakta Johan Malgeryd på e-post johan.malgeryd@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 12 om du har frågor om kursen eller anmälan.