Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet

Välkommen till Greppa Näringens rådgivarkurs Fosforstrategi för bättre ekonomi och vattenkvalitet, som är en modulkurs med fördjupning och erfarenhetsutbyte för modul 11B Fosforstrategi.

Med dagens höga priser på mineralgödsel och andra insatsmedel är det extra viktigt att utnyttja fosforn på bästa sätt. Samtidigt behöver vi minska fosforförlusterna från jordbruksmark för att få bukt med övergödningsproblematiken och säkra en god vattenkvalitet för oss själva och kommande generationer.

På den här kursen får du tillfälle att utveckla din kompetens på området och diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor.

Kursen kommer att ges under två dagar hösten 2023. I gruppdiskussionerna utgår vi från verkliga gårdar och lantbrukarna kommer också att vara med under kursen.

Kursen är kostnadsfri men lunch och kaffe betalas av var och en. Beloppet faktureras i förväg.

Logi bokar du själv på https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/scandic-frimurarehotellet eller någon annanstans i Linköping med omnejd. Boendet betalar du själv direkt till hotellet.

Plats: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

Tid: ej klart

Sista anmälningsdag: ej klart

Här kan du ladda ner hela programmet för utskrift... Pdf, 177 kB.

Program

Program dag 1

11.00-11.15 Inledning, presentation Johan Malgeryd, Jordbruksverket

11.15-12.00 Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark – vad vet vi om åtgärdernas effekt och hur kan vi följa upp genom-förda åtgärder? Helena Aronsson, SLU

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Vikten av att utnyttja fosforn optimalt – gödsling, gödsel-marknad, tillgång och priser Gunilla Frostgård, Jordbruksverket

13.30-13.50 Fosforrådgivning i praktiken Vad gör man före besöket? Malin Lovang & Anuschka Heeb, Lovang lantbruks-konsult AB

13.55-15.00 Under besöket, Malin Lovang & Anuschka Heeb

- fosforfakta

- gödslingsstrategi

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.15 Lantbrukarna presenterar sina gårdar Lantbrukare 1, 2 och 3

16.15-17.15 Grupparbete del 1 – grupp-indelning och inledande diskussioner.

- Lär känna gården och dess förutsättningar.

- Vad har lantbrukaren för frågor och funderingar?

17.15-17.20 Avslutning Johan Malgeryd

Gemensam kvällsmat för dem som vill. Var och en betalar själv.

Program dag 2

8.30-9.25 Under besöket? (forts.), Malin Lovang & Anuschka Heeb

- risker för förluster

- besök i fält

9.25-9.45 …efter besöket? Malin Lovang & Anuschka Heeb

9.45-10.15 Kaffe

10.15-11.45 Grupparbete del 2 – fortsatta diskussioner Alla

- Vad finns det för problem/ risker och möjligheter när det gäller fosforförluster?

- Vilka åtgärder kan vara aktuella att föreslå? Diskutera med lantbrukaren.

- Sammanfatta problem och förbättringsmöjligheter på respektive gård och gör ett utkast till rådgivningsbrev.

- Föreslå fortsatt rådgivning.

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Redovisning av grupparbeten Grupp 1, 2 och 3 (20 min vardera inkl. frågor och diskussion)

13.45-14.45 Åtgärder i praktiken Dennis Wiström, Västerviks kommun

14.45-15.00 Avslutning, alla under ledning av Johan Malgeryd

- Vad tar ni med er hem från den här kursen?

15.00 Kaffe

Har du frågor

Kontakta Johan Malgeryd på e-post johan.malgeryd@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 12 om du har frågor om kursen eller anmälan.