Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Minska metanutsläppen med betande kor

Följ med på ett gårdsbesök på Vatunga gård

När: 17 juni kl. 9:00 – 17:15

Var: Scandic Plaza, Borås och Vatunga gård, Äspered

Anmäl dig senast den 10 juni i formuläret nedan.

Välkomna på en träff där vi fokuserar på beten!

För första gången har nu danska försök gjorts som dokumenterar att kor på bete släpper ut mindre metan och därmed mindre CO2e än djur på stall. Hur kan foder och tillsatser bidra till att minska metanutsläppen från kor? Kom och lyssna på chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen från SEGES Innovation som har varit med och gjort försöken i Danmark.

Från SLU kommer Rebecca Danielsson för att berätta om de svenska och norska försöken med beten, fodertillsatser samt andra studier för att minska idisslarnas metanproduktion.

Efter lunch fokuserar vi på åkermarksbete. Vi kommer att få höra Ola Hallin från Hushållningsällskapet Sjuhärad prata om föryngring och etablering av betet med passande vallfröblandningar samt odling av grönråg till bete.

Karl-Fredrik Olsson från Jordbruksverket kommer sedan berätta om åtgärder mot ogräs i beten och visa praktiska exempel.

Linda Gradén som är rådgivningsexpert för modulen Betesstrategi (42A) berättar om att beta råg.

Vi avslutar dagen med ett gårdsbesök på Vatunga gård i Äspered strax utanför Borås. Gården drivs av Niklas Persson och Malin Larsson. De tog över driften 2020 från Niklas pappa Bengt-Olof. På gården finns ca 45 mjölkande kor. Produktionen har under senaste året legat stadigt över 12000 ECM. Det är andra säsongen som de kommer att beta rågbete.

Träffen arrangeras i samarbete med Ekorådgivning på Jordbruksverket

Kursen riktar sig i första hand till rådgivare. Andra är välkomna i mån av plats

Program

Kl. 09:00 Fika

Kl. 09:30 Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES: Betes betydelse för kons metanutsläpp och andra fodertillsatser

Kl. 11:15 Rebecca Danielsson, SLU: Möjligheter att minska idisslarnas metanproduktion

Kl. 12.15 Lunch

Kl. 13:00 Ola Hallin, Hushållningsällskapet Sjuhärad: Etablering av vallfröblandningar till åkermarksbete och odling av grönråg till bete

Kl. 14:00 Karl-Fredrik Olsson, Jordbruksverket: Ogräs i beten

Kl. 14:30 Linda Gradén, Greppas rådgivningsexpert: Att beta råg samt information om gårdsbesöket

Kl. 15:15-17.15 Gårdsbesök Vatunga gård, Äspered

Ta dig till kursen

Scandic Plaza ligger ca 10 minuters promenad från Resecentrum i Borås. För de som önskar ordnar vi transport ut till Vatunga gård och tillbaka till Resecentrum. Ange detta i anmälan.

Lunch

Utbildningen bekostas av Greppa Näringen men lunchen betalas av var och en. Betalning sker direkt till hotellt på plats.

Obs. Kläder efter väder!

Har du frågor

Kontakta:

Caroline Sandberg (caroline.sandberg@jordbruksverket.se) 036-15 60 32

Lis Eriksson (lis.eriksson@jordbruksverket.se) 036-15 61 33

Birgitta Johansson (Birgitta.k.johansson@jordbruksverket.se) 036-15 81 20

Gunilla Johansson (gunilla.johansson@jordbruksverket.se) 036-15 81 08