Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Jordbruket och klimatet - grundkurs

Ta tillfället att lyssna på några av Sveriges främsta forskare inom området jordbruk och klimat! Kursen kommer att genomföras som en distanskurs med digitala föreläsningar.

När: 24 september kl. 8:30 - 15:00, 25 september kl. 8:30-14:45 och 8 oktober kl. 8:30 - 11:45

Var: Digitalt

Anmäl dig senast den 19 september i formuläret nedan.

Program

Tisdag 24 september

08:30 Välkommen, Greppa Näringen

08:45 Introduktion till jordbrukets klimatpåverkan, Maria Berglund

09:30 Paus

10:00 Räkna klimatavtryck, Maria Berglund

11:00 Paus

11:15 Klimatsmart utfodring, Christel Cederberg

12:00 Lunch

13:00 Metanproduktion från djurens fodersmätning, Rebecca Danielsson

14:00 Paus

14:05 Energieffektivisering, Helena Olsson Hägg

14:50 Avslut dag 1, Greppa Näringen

Onsdag 25 september

08:30 Välkommen, Greppa Näringen

08:40 Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel och klimatsmart gödselhantering, Kristina Mjöfors

09:25 Paus

09:30 Klimatförändringarna - utsikterna till 2050, Markku Rummukainen

10:30 Paus

10:45 Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige, Christel Cederberg

11:45 Lunch

13:00 Växthusgas- och ammoniakförluster från stallsystem för olika djurslag, Knut-Håkan Jeppsson

13:45 Paus

13:50 Biogas – en möjlighet för ökad hållbarhet?, Karin Ahlberg Eliasson

14:35 Avslutning dag 2, Greppa Näringen

Tisdag 8 oktober

8:30 Välkommen, Greppa Näringen

8:40 Odlingssystemets effekt på kolinlagring i mark, Thomas Kätterer

9:40 Paus

10:00 Återvätning av organogena, Sabine Jordan 

10:45 Paus

10:50 Lustgas från marken, Magdalena Wallman

11:35 Avslutning dag 3, Greppa Näringen


Har du frågor

Kontakta Lis Eriksson på e-post lis.eriksson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 61 33 om du har frågor om kursen eller anmälan.