Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering kurs Vera energikollen 2023

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga eller hjälp med programmet hör av dig till vera@jordbruksverket.se eller ring på 036-156480.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Hela kursen
2. Kommer kursens innehåll att vara användbar i din yrkesroll? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1= Mycket lite 2 3 4 5 6 = I stor utsträckning
3. Vad tyckte du om att göra kursen helt på distans?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 6 = mycket bra
Kurs på distans
4. Vad tyckte du om presentationen och instruktionerna för de olika delarna på kursen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 Vet inte 6 = mycket bra
Del 1 Kurspresentation energikollen beräkningsverktyg

Del 2 Beskrivning och beräkning med hjälp av typgård

Del 3 Att göra beräkningar på en egen gård i VERA och skriva ett rådgivningsbrevTack för att du har svarat på frågorna!