Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering av Genomgång av GNW-adm

31 januari 2024

Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Kommer du att få nytta av kursen i din yrkesroll?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1= I låg utsträckning 2 3 4 5 6= I hög utsträckning

Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen på kursen? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = Mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = Mycket nöjd
Teknik och ljud

Tidpunkt