Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kurs om att starta och driva vattendragsgrupper

Datum: 18 september 2019
Plats: Safiren Katrineholm
Tid: kl. 9.30 fika, programmet startar 10.00 och håller på till 16.00
Sista dag för anmälan: 3 september

Här hittar du definitivt schema och vägbeskrivning Pdf, 469 kB.

Syftet med vattendragsgrupper inom Greppa Näringen är att väcka intresse och inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. Kursens mål är att ge dig som rådgivare kunskaper kring hur man leder en vattendragsgrupp, hanterar eventuella konflikter och hur man kan jobba för att ge ökade kunskaper och att få fram lämpliga åtgärder. Fokus i kursen ligger på erfarenheter från utförda vattendragsgrupper. Kursen utgår delvis från en ny metodbeskrivning (se länk nedan) som ska vara ett stöd i arbetet.

Maten kostar 265 kr exkl. moms. Denna kostnad kommer Jordbruksverket faktura dig. Kostnaden kvarstår om du får förhinder efter sista dag för anmälan.

Har du frågor om kursen kontakta:
Pernilla Kvarmo, pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se eller ring 036-15 85 11.

Greppa Näringens vattendragsgrupper

Här kan du läsa mer om Greppa Näringens vattendragsgrupper och ladda ner metodbeskrivningen.

Vattendragsgrupperna är uppbyggda kring en serie gruppträffar vilka leds av en diskussionsledare, som håller ihop den ”röda tråden” genom träffarna. Innehållet på träffarna ska bygga på de lokala förutsättningarna, ha anknytning till Greppa Näringens rådgivnings­moduler och anpassas efter deltagarnas intresse. De åtgärder som diskuteras ska vara relevanta i området, kunna leda till förbättrad vattenkvalité, vara frivilliga och vara ekonomiskt rimliga att genomföra för lantbrukare och markägare.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.