Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder i eller nära vatten - för att gynna lönsam och hållbar produktion
och minska miljöpåverkan

2 juni kl. 9:30 - 11:30 på distans via Skype

I väntan på att åter kunna hålla fysiska kurser, erbjuder vi nu möjlighet till kunskapsinhämtning genom en serie korta webbutbildningar inom aktuella områden där vi får mycket frågor. Kurserna är på två timmar vardera, via Skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik.

Denna första kurs är en introduktion till åtgärder som övriga pass tar upp, och andra åtgärder, med marken i fokus. Betydelsen av – och inverkan på - jordart, markvård och markstruktur för olika insatser. Presentation av: ”Platsanpassade åtgärder för minskade fosforförluster” och "lattjolajbanlådan”. Handledning för fältvandringar om regionala och gårdsanpassade åtgärder.

Föreläsare: Anna Bjuréus, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket och Kristian Jochnick, växtodlingsrådgivare Länsstyrelsen Västra Götaland

Du anmäler dig till kursen via Jordbruksverkets webbplats. Sista anmälningsdag 25 maj.

Kontakt: Anne-Marie Pedersen, anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se, 036-15 84 34
Magdalena Nyberg, magdalena.nyberg@jordbruksverket.se, 036-15 85 19

Åtgärder i eller nära vatten - för att gynna lönsam och hållbar produktion och minska miljöpåverkan

Senast uppdaterad: 13 maj 2020