Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Bevattning i tiden – vattenbehov, teknik, risk för fler torrår med nytt klimat

2 juni 13:00 - 15:00 på distans via Skype

I väntan på att åter kunna hålla fysiska kurser, erbjuder vi nu möjlighet till kunskapsinhämtning genom en serie korta webbutbildningar inom aktuella områden där vi får mycket frågor. Kurserna är på två timmar vardera, via Skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik.

Vi tar upp olika grödors vattenbehov under säsongen. Diskuterar teknik kring vart man kan hämta vatten och hur man får ut vattnet till grödan på fältet, till exempel med ramp- eller droppbevattning. Vi tittar på hur juridiken kring tillstånd och anmälan för bevattning ser ut och tar upp exempel på ktuell forskning kring bevattning samt berättar kort vad Jordbruksverket
jobbar med i frågan.

Föreläsare: Frans Johnson, ogräsrådgivare Jordbruksverket, Magdalena Nyberg och Anne-Marie Pedersen, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket

Du anmäler dig till kursen via Jordbruksverkets webbplats. Sista anmälningsdag 25 maj.

Kontakt: Anne-Marie Pedersen, anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se, 036-15 84 34
Magdalena Nyberg, magdalena.nyberg@jordbruksverket.se, 036-15 85 19

Bevattning i tiden – vattenbehov, teknik, risk för fler torrår med nytt klimat

Senast uppdaterad: 13 maj 2020