Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Projektering av åtgärder i eller nära vatten - till exempel en våtmark

3 juni 9:30-11:30 på distans via Skype

I väntan på att åter kunna hålla fysiska kurser, erbjuder vi nu möjlighet till kunskapsinhämtning genom en serie korta webbutbildningar inom aktuella områden där vi får mycket frågor. Kurserna är på två timmar vardera, via Skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik.

Vad är viktigt att tänka på? Det finns olika problem att lösa och hänsyn att tas. Det är bra om du gått även kursen om åtgärder (tisdag) om du vill gå denna kurs.

Föreläsare: Tilla Larsson, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket

Du anmäler dig till kursen via Jordbruksverkets webbplats. Sista anmälningsdag 25 maj.

Kontakt: Anne-Marie Pedersen, anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se, 036-15 84 34
Magdalena Nyberg, magdalena.nyberg@jordbruksverket.se, 036-15 85 19

Projektering av åtgärder i eller nära vatten - till exempel en våtmark

Senast uppdaterad: 13 maj 2020