Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Underhåll av diken och täckdikning

4 juni 14:00-16:00 på distans via Skype

I väntan på att åter kunna hålla fysiska kurser, erbjuder vi nu möjlighet till kunskapsinhämtning genom en serie korta webbutbildningar inom aktuella områden där vi får mycket frågor. Kurserna är på två timmar vardera, via Skype, och tar upp olika aspekter kring markvård, miljö, teknik och juridik.

Vi startar med generellt kring teknik och vad gäller juridiskt? Tar upp en ny rapport från Jordbruksverkets kompetenscentrum för vatten. Sedan tar vi upp Greppa Näringen och den rådgivnings som finns kring vatten, 14D och 14U. Diskuterar exempel och frågor som rådgivare haft till vår rådgivningsexpert.

Föreläsare: Magdalena Nyberg, rådgivare vattenhushållning Jordbruksverket och Tobias Neselius rådgivningsexpert Greppa Näringen och rådgivare HS Konsult

Du anmäler dig till kursen via Jordbruksverkets webbplats. Sista anmälningsdag 25 maj.

Kontakt: Anne-Marie Pedersen, anne-marie.pedersen@jordbruksverket.se, 036-15 84 34
Magdalena Nyberg, magdalena.nyberg@jordbruksverket.se, 036-15 85 19

Underhåll av diken och täckdikning

Senast uppdaterad: 13 maj 2020