Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Bra proteinutnyttjande hos mjölkkorna kräver bra strategi - från vallodling till foderstatens sammansättning

Skype, tisdag 16 juni kl 9.00-11.30.

Greppa Näringen satsar just nu på mer rådgivning inom utfodring till främst mjölkkor och övrig nöt för att minska ammoniakförlusterna, då en stor källa till att ammoniak bildas är överutfodring av protein. Sveriges utsläpp av ammoniak tros överstiga landets maximala utsläpp enligt det så kallade takdirektivet inom EU. Regeringen har därför pekat ut åtgärder som bör prioriteras inom EU:s Landsbygdsprogram där en är en ökad satsning på rådgivning till lantbrukare.

Greppa Näringen inbjuder till ett första webbinarium via Skype som handlar om proteinutnyttjande hos mjölkkor. Webbinariet kommer bestå av två pass med föreläsningar med tid för frågor och en liten fikapaus mellan dem.

Birgitta Johansson kommer att prata om hur proteinomsättningen i vommen och AAT kan påverkas. Hon kommer även prata om försök med raps och andra lokalproducerade proteinfoder till mjölkkor och tjurkalvar.

Elisabet Nadeau kommer sedan att prata om managementbitar kring vallfodret såsom skillnader i protein-innehåll och proteinets kvalitet i vallväxter, effekt av kvävegödsling och skördetidpunkt samt effekt av tillsatsmedel på proteinkvalitet och på mjölkproduktionen.

Birgitta är husdjursagronom och disputerade vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala. Hon har tidigare arbetat som forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU i Skara. Nu arbetar hon på Jordbruksverket i Skara med frågor inom ekologisk djurhållning.

Elisabet är forskningsledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad och på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara. Hon är husdjursagronom och doktorerade vid Iowa State University i USA med en avhandling om ensilage och forskade på mjölkkors utnyttjande av grovfoder vid Michigan State University. Grovfoder till idisslare har hon fortsatt att forska på hemma i Sverige sedan dess.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till rådgivare inom Greppa Näringen som arbetar med utfodringsmodulerna, men andra är också välkomna.

Anmälan senast: 12 juni
Kostnad: Kostnadsfri
Frågor: Caroline Sandberg, caroline.sandberg@jordbruksverket.se, 036-15 60 32
Övrigt: En Skype-länk till kursen skickas ut någon dag innan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.