Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kvävestrategier på ekologiska gårdar

Med an blandning av teori och praktiska exempel tar vi upp olika aspekter av kväve på ekologiska gårdarna.

Vi kommer att fokusera på gödsling med organiska gödselmedel och hur man kan räkna på kväveeffekterna. Strategier med olika kvävekällor och exempel från några gårdar kommer vi också att ta upp. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel innehåller även andra växtnäringsämnen än kväve och som mineraliseras och kommer grödan tillgodo. Ett pass tar upp svavel och mikronäringsämnen i ekologisk produktion.

När: 23 november 09.00 - 12.00

Var: Online, du får en länk till kursen någon dag före kurstillfället.

Anmäl dig senast den 18 november i formuläret nedan.

Program

  • Kvävestrategier och växtföljder vid lågt spannmålspris - Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
  • Räkna i gödselkalkylen och undvik markpackning - Pernilla Kvarmo, Greppa Näringen
  • Organiska gödselmedel för bästa kväveeffektivitet - Sofia Delin, SLU
  • Inte bara kväve i – vad finns i mark och organiska gödselmedel och vad behöver grödorna? - Karin Hamnér, SLU
  • Gårdsexempel ekologiska kvävestrategier - Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland

Här kan du ladda ner ett detaljerat program Pdf, 138 kB.

Har du frågor

Kontakta Maria Stenberg på e-post maria.stenberg@jordbruksverket.se eller ring 036-15 81 16 om du har frågor om kursen eller anmälan.