Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

Åkermarken lyfts i arbetet med att motverka klimatförändringars fram som en viktig möjlig kolsänka. Markens kolförråd är dubbelt så stort som den mängd kol som finns i atmosfären form av olika kolföreningar, främst koldioxid och metan. En liten ökning av markkolet kan därmed bli ett väsentligt bidrag till att nå netto noll 2045.

Det förutsätter att vi får bättre koll på kolet. Som ett led diskuteras olika styrsystem och affärsmodeller för att ersätta lantbrukare som vidtar olika åtgärder som ökar halten kol i åkermarken. För att kunna fastställa att en ökad inlagring av kol verkligen ägt rum och att det finns en grund för ersättning baserad på klimatnytta krävs kvalitetssäkrade mätmetoder och övervakningssystem.

Flera olika initiativ pågår, och EU kommer som en del av nya CAP ålägga medlemsländerna att ta fram metoder för just detta. För att ge en bild av var utvecklingen befinner sig av tekniker och nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta, in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?” Under seminariet belyser vi utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, möjlighet att räkna på landskaps- respektive fältnivå. Jordbruksverkets kommande utveckling av areal- och grödövervakning, ekonomiska incitament och samt erfarenheter från försök och praktik.

När: 2 december 10.00 - 15.00 För deltagare på plats serveras kaffe från kl. 09.15.

Var: Hotell Högland, Nässjö eller Online

Innehåll

  • Välkommen och presentation av syftet med dagen varför arbetar kolkommittén vid KSLA med kolinlagring och varför gör Greppa Näringen det? - Lennart Wikström och Stina Olofsson
  • Går det att Mäta kol i mark? Inledning av Peter Sylwan, moderator
  • Att mäta kol i mark med sensorer- möjligheter och svårigheter - Johanna Wetterlind, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Vad kan och bör vi mäta när det gäller kolinlagring i jordbruksmark? - Anders Wästfelt, Stockholms universitet
  • ”Så mycket mer än kolinlagring” - Martin Krokstorp lantbrukare
  • Så kan kolinlagring beskrivas med fältförsök - Thomas Kätterer Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Utveckling av areal- och grödövervakning inom CAP, ett uppdrag inom EU för alla medlemsländer - Karl Gunnar, Jordbruksverket
  • Monitoring and verification of carbon sequestration (presentationen på engelska) - Christian Holzleitner, EU kommissionen
  • Diskussion. Hur bör vi i Sverige gå vidare med denna fråga?

Här hittar du ett detaljerat program Pdf, 321 kB.(uppdaterat 2021-11-29)


Seminariet ordnas som ett hybridmöte med möjlighet för 40 deltagare på plats på Hotell Högland i Nässjö och att följa via webben. Det genomförs i samverkan mellan KSLA, rådgivningsprojektet Greppa Näringen och Jordbruksverket. Kolinlagring är en viktig del av arbetet och det är viktigt att ge Sveriges rådgivare och lantbrukare bra underlag.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika för deltagare på plats i Nässjö.

Antalet platser i Nässjö är begränsat, men det finns alltid möjlighet att delta online.

Har du frågor

Kontakta Stina Olofsson på e-post stina.olofsson@jordbruksverket.se eller ring 036-15 84 06 om du har frågor om kursen eller anmälan.

Anmälan

För att delta online anmäl dig här: i anmälningsformuläret för onlinedeltagare, senast 30 november.

För att delta på plats i Nässjö, anmäl dig i formuläret nedan senast den 26 november.

Senast uppdaterad: 29 november 2021