Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Översiktskurs vattenhushållning

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hantering av vatten i odlingslandskapet, med fokus på åtgärder. Vi tar även upp juridiska och tekniska förutsättningar och går in på odling med effektivt växtnäringsutnyttjande och minskad risk för miljö- och klimatpåverkan.

När: 7-8 februari 2023, vi startar tisdag kl 9.30 (fika från 9) och avslutar onsdag kl 16.30

Var: Hotell Scandic Crown, Göteborg

För vem: I första hand är vår målgrupp ni som är eller vill bli rådgivare inom vattenhushållning för lantbruket. Eller på annat sätt är aktiva inom de gröna näringarna, till exempel åtgärdssamordnare. I andra hand är övriga välkomna som arbetar med dessa frågor.

Anmäl dig senast den 22 januari i formuläret nedan.

Genom att du anmäler dig till kursen godkänner du att Jordbruksverket fakturerar dig för matkostnaden som är 880 kr exklusive moms. Du har möjlighet att delta i en gemensam middag på tisdag kväll. Den kostar ca 420 kr exklusive moms. Även kostnaden för middagen fakturerar Jordbruksverket din organisation. Övernattning bokar du själv.

Program

Syftet är att ge grundläggande kunskaper i hantering av vatten i odlingslandskapet, med fokus på åtgärder. (Detta är i huvudsak en repris av den kurs vi hade i Nässjö 2019.)

Kursen är uppdelad på 5 delar som beskrivs nedan:

Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut till de som anmälts sig.

Dränering och markvård

För att öka förståelsen för dränerings- och vattenavledningssystem börjar vi med ett avsnitt om markstruktur, vattenbalans och odlingssystem. God markvård är bra för växtnäringsutnyttjande och en minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är även en förutsättning för ett hållbart och lönsamt jordbruk.

Hydraulik

Även om ni själva inte dimensionerar är det bra att känna till grunderna i hydrologi och hydraulik. Att förstå flödesberäkningar, varför slänter eroderar, påverkan genom uppdämning, olika in- och utloppskonstruktioner med mera.

Juridik

Här går vi genom miljö- och vattenlagstiftningen med fokus på vatten i odlingslandskapet. Vem som har ansvar för vattenanläggningar, och skyldigheter och rättigheter för underhåll. Hur hanteras utsläpp från grannar och från bebyggelse? Här tittar vi även på ansökan om vattenverksamhet och ansökan om omprövning av befintliga tillstånd.

Samfällda diken

Vi går genom uppbyggnaden av markavvattningsföretag, kostnadsfördelningslängder och annat material som finns i tillstånden. Det finns olika förvaltning, och vi går genom hur de kontaktas och vid behov aktiveras.

Åtgärder

Genom olika exempel tittar vi på utformning, dimensionering, påverkan av åtgärder och hur de bör hanteras rättsligt.

Har du frågor

Kontakta Tilla Larsson på tilla.larsson@jordbruksverket.se om du har frågor om kursen eller anmälan.

Det finns 25 platser på kursen. När kursen är fullbokad och det inte går att använda anmälningsfunktionen har du möjlighet att sätta upp dig på en reservlista. Det kan hända att någon avbokar eller att vi kan ta in fler personer i lokalen. Anmäl dig då till reservplats genom att skicka ett mail till tilla.larsson@jordbruksverket.se